NHO Service og Handel

Innhold

Om prosjektet

For å sikre tydelige rammer, fremdrift og involvering fra bransjen selv, er det etablert et eget prosjekt.

Prosjektet startet opp 1. mai 2020 og avsluttes oktober 2021. Det er oppsparte «Opp- og ut» fondsmidler fra Renholdsfondet som finansierer prosjektet.

Tidslinje 1.JPG

I prosjektadministrasjonen sitter bransjedirektør Drift og Service Jorulf Brøvig Silde, fagsjef Renhold Ingeborg Malterud og prosjektleder Marianne Grimsøen.

____________________________________


"Dette har vi stor tro på. Renholdsbransjen har oppnådd mye når det gjelder profesjonalitet og seriøsitet. Når vi nå investerer betydelige ressurser i et felles kompetanseprogram, vil det både gi renholdsbedriftene en felles standard for basiskompetanse, samtidig som det gir kundene våre en trygghet knyttet til kvaliteten som leveres."
- Christian Fredrik Moe, adm.dir. i 2clan, leder i Styringsgruppen -


"Dette prosjektet vil sikre at profesjonaliseringen av renholdsbransjen når enda lenger gjennom en kvalitetssikret opplæring. Den samfunnskritiske funksjonen til renholdsaktørene er blitt tydeliggjort gjennom koronakrisen, og dette prosjektet vil øke bransjens evne ytterligere til å yte i henhold til kundens og samfunnets behov."
- Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør -


"Forprosjekteringen har vært meget solid fra bransjeutvalg, NHO SH og prosjektleder. Dette skal bli et spennende prosjekt å følge i året som kommer."
- Ingeborg Malterud, fagsjef -

____________________________________

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt