Forsker på lavt sykefravær i våre bedrifter

Publisert

#205

Fra venstre og rundt bordet: Hallbjørg Lien, Linn Pettersen, Hanne Løvli, Hanne Bogen, Lise Lien, Dag Ekelberg, Torbjørn Furulund og Anne Jensen. (Foto: Baard Fiksdal).

Bransjen Renhold og Eiendomsservice har inngått et samarbeid med FAFO og NHOs Arbeidsmiljøfond om en studie av lavt sykefravær i private og kommunale renholdsvirksomheter og sykehjem.

 

Styringsgruppen

Anne Jensen (bransjedirektør Renhold og Eiendomsservice NHO Service og Handel), Dag Ekelberg (direktør Næringspolitikk NHO Service og Handel), Linn Pettersen (analyseansvarlig NHO Service og Handel), Torbjørn Furulund (seniorrådgiver Helse og Velferd i NHO Service og Handel), Lise Lien (forsker, FAFO), Hanne Bogen (forsker, FAFO), Hallbjørg Lien (people & Culture-sjef ISS Facility Services AS) og Hanne Løvli (hr-direktør Aleris Ungplan & BOI AS).

Sykefraværsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at medlemmer i NHO Service og Handel har et lavere sykefravær enn i tilsvarende kommunale virksomheter. Hvorfor er det slik?

Vi ønsker å undersøke hva private og kommunale virksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå det lave sykefraværet og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.

Ansattes arbeidsvilkår er en sentral tematikk når private virksomheter leverer tjenester til det offentlige. NHO Service ønsker mer kunnskap om hvorfor bedriftene har lavere sykefravær enn sitt kommunale motstykke og om tallene kan forstås som en indikasjon på godt arbeidsmiljø og trivsel og god ledelse. Kunnskap om hva som konkret gjøres for å oppnå lavt sykefravær er verdifullt for medlemmene til NHO Service og vil også ha overføringsverdi til medlemmer innen samme bransjer.

Kan det tenkes at det er noe ved måten private virksomheter styres, organiseres og ledes på som bidrar til å gi et noe lavere sykefravær enn i kommunale virksomheter eller er det snarere fellestrekk ved private og offentlige virksomheter med lavt fravær? Dette er noen av spørsmålene studien søker å besvare.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Arbeidsmiljøfondet og ferdig rapport vil fremlegges våren 2018.

Vi trenger din hjelp

Utfører din renholdsbedrift renhold på oppdrag av kommunen og har hatt lavt sykefravær de siste 3-5 år?
Ta gjerne kontakt med
linn.pettersen@nhoservice.no  dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, eller om du er en renholdsbedrift med oppdrag for kommunal sektor og lavt sykefravær som vil være med i studien.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!