NHO Service og Handel

Innhold

Regjeringen vil gjøre det enklere å velge hvitt renhold

#205

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

Den nye regjeringen vil vurdere «insentiver som gjør det enklere å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis».

I Norge er markedet for renhold i hjemmet kølsvart. Anslagene over svart renhold i private hjem varierer fra 50- til 80 prosent. 

I regjeringsplattformen legges det vekt på behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og viser blant annet til insentiver for å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis. 

«Regjeringen vil vurdere om det bør gis økonomiske insentiver til personer som ønsker å utføre enkle tjenester for andre, og hvordan det kan gjøres enklere for kunden å betale for og skatte av dette i tråd med lover og regler. Samtidig må den som utfører arbeidet oppnå trygderettigheter som arbeidstaker», står det. 

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, mener regjeringen må se til våre naboland for gode tiltak for å bekjempe svart arbeid innen renhold. 

– Vi ser at Sverige og Finland har tatt grep for å få ned svart arbeid i hjemmet, ved å innføre et fradrag i skatten. Dermed lønner det seg å betale hvitt. Ordningen har gitt økt skatteinngang, samtidig som mye av dette markedet er kommet inn i ordnede forhold og har gitt grunnlag for flere gründere i denne bransjen. De gode erfaringene fra våre naboland bør få flere til å se på om ikke ordningen også bør innføres i Norge, sier Kaltenborn.

Se mer i regjeringsplattformen