Ingen smitterisiko ved bruk av kontanter

Nyhet, Sikkerhetsbransjen, Handel

Publisert

sedler

Mange tror at kontanter medfører smitterisiko. Det er ikke riktig. FHI understreker at "Det foreligger ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19, og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN-bruk".


Koronavirusutbruddet har aktualisert spørsmålet om smitterisiko ved bruk av kontanter i betalinger. Norges Bank har forelagt spørsmålet til Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI svarer følgende:

«Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN-bruk. Det bør presiseres viktigheten av å følge de gjeldende smitteverntiltak om god hygienepraksis i befolkningen. Hygienetiltak (god hånd- og hostehygiene) bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene reduserer risiko for indirekte smitte som kan oppstå fra urene hender etter berøring av flater eller gjenstander som kan være forurenset av viruset.»

Folkehelseinstituttet viser bl.a. til at WHO har uttalt at de ikke anser at bruk av kontanter representerer noe risiko mht COVID-19 smitte, men at det er viktig at man ikke berører øyne, nese og munn, slik at man på denne måten forebygger en eventuell kontaktsmitte og at det er viktig å vaske hendene etter å ha håndtert penger.

Videre viser Folkehelseinstituttet til Bank for International Settlements (BIS), som i BIS Bulletin No 3 skriver følgende: “Scientific evidence suggests that the probability of transmission via banknotes is low when compared with other frequently-touched objects, such as credit card terminals or PIN pads.”

På denne bakgrunn synes det ikke å være grunnlag for å hevde at det er større smittefare ved å berøre sedler og mynter enn andre overflater som andre nylig har berørt.

Norges Bank omtaler saken her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt