BHTs rolle i HMS-arbeidet er blitt tydeligere

Publisert

Bedriftshelsetjenesters rolle og mandat i HMS-arbeidet er blitt tydeligere gjennom en forskriftsendringer fra 1. januar 2023. Endringene ønskes velkommen av arbeidsgivere.

I 2018 konkluderte en bredt sammensatt ekspertgruppe med at BHT-ordningen ikke fungerte helt i henhold til intensjonen. Hovedfunnet var at en del bedriftshelsetjenester og virksomheter har for lav bevissthet om hva som er deres samfunnsoppdrag og oppgaver, og at det er nødvendig å tydeliggjøre oppdraget knyttet til målrettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid.  

Det er derfor i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning justeringer er gjort, i §13-2.
BHT skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene. Virksomhetene og BHT skal jobbe målrettet mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse.

Ved å innføre ordet arbeidshelse, blir det tydeligere at BHT skal fokusere på helse i forbindelse med arbeidslivet, mens fastlegen eller allmennlegen primært skal ha fokus på allmennhelse.

Når det gjelder helseundersøkelser, er det fortsatt slik at BHT skal bistå når det følger av lov og forskrift, er begrunnet i et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 kan du lese her

Her er et nyttig verktøy for NHOs medlemsbedrifter til å velge eller evaluere sin bedriftshelsetjeneste (BHT).

Verktøyet består av:
• Sjekkliste over relevante HMS-aktiviteter og BHTs oppgaver.
• Sjekkliste for revisjon av bedriftshelsetjenesten.
• Bestillingsliste for helse- og arbeidsmiljøundersøkelser.
Se her (krever innlogging)

 

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt