Full kontroll ved gjenåpning av arbeidsplassen?

Publisert

Kontorlandskap

Her er er verktøy for trygg gjenåpning av kontoret, som samler alle krav og retningslinjer om smittevern. Dette er utviklet av vår medlemsbedrift Coor.

Verktøyet inkluderer sjekklister for:
• Fysisk utforming og merking iht. gjeldende smittevernråd
• Smittevernråd for drift og servicetjenester
• Hvordan organisere fellesområder
• Hvordan ha kontroll på hvem som møter på jobb igjen
• Ansatte med spesielle arbeidsbehov
• Hvilken opplæring som bør gis
• Tiltak ved eventuelt smitteutbrudd på jobb
• Informasjon til organisasjonen

Verktøy for sikker gjenåpning finner du her

Webinar

NHO inviterer til webinar 12.06.20 for å presentere innhold og bruk av verktøyet. Webinaret er åpent for alle medlemmer. Se her

Mye å forholde seg til

«Da vi skulle sette oss ned og legge en plan for gjenåpning av kontorene våre, ble vi fort klar over at det er et vell av informasjon man må sette seg inn i og omsette til praktiske tiltak. I tillegg endrer informasjonen seg raskt», sier Henrik Fonahn, KHMS-leder i Coor.
Coor er et stort Facility Management-selskap som har flere egne kontorer rundt om i landet, samt at en av hovedtjenestene er drift av bygg og kontorer. Coors medarbeidere har derfor for tiden et voldsomt behov for tydelig informasjon rundt krav og retningslinjer for gjenåpning av både egne og kundenes lokaler.
Etter å ha satt seg godt inn i all tilgjengelig informasjon, skjønte Fonahn og kollega Martin Keiserud at det ville være en fordel om informasjonen ble systematisert og omsatt til en forståelig steg-for-steg guide. Resultatet ble et verktøy som er blitt testet på utvalgte kunder og Coors FM-ledere for å skape et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

«Vi forstod raskt at verktøyet var etterspurt hos våre kunder», sier Martin Keiserud, leder for Innovation & Advisory. «Vi mener det er fordi verktøyet omsetter myndighetenes krav, retningslinjer og veiledere på en forståelig måte. Verktøyet er også tilrettelagt for å arbeide med kontinuerlige forbedringer og tar hensyn til at krav fra myndigheter vil endre seg over tid», fortsetter Keiserud.

Kombinasjonen av de gode tilbakemeldingene og Coors ønske om å bidra med løsninger for en ny arbeidshverdag post-korona, gjorde at selskapet kontaktet NHO Service & Handel for å høre om de ser et behov for verktøyet hos sine medlemmer.

«I løpet av pandemien har både NHO og våre medlemsbedrifter hatt ekstra høy fokus på deling og vi ble derfor umiddelbart interessert da Coor tok kontakt. Vi synes dette er et godt eksempel på et dagsaktuelt verktøy som mange kan få nytte av. NHO tar derfor nå føringen på videreutvikling og forvaltning av verktøyet, og vil gjøre det tilgjengelig for alle våre medlemsbedrifter», sier Kristine Ringstad Vartdal, avdelingsdirektør for den digitale arbeidsgivertjenesten Arbinn i NHO.

Praktisk verktøy for implementering av smittevernstiltak

Verktøyet er ikke ment å erstatte veiledninger fra myndigheter og bransjeforeninger, men er ment som en praktisk tilnærming til å implementere tiltakene i disse. Det har bygget, dets brukere og de FM-relaterte tjenestene som hovedfokus.
Verktøyet er basert på PDCA-prinsippet (Plan/Do/Check/Act) for kontinuerlig forbedring, som er kjent blant annet fra ISO-standardene for ledelsessystemer. Dette er gjort med bakgrunn i at det antas at både krav fra myndigheter og tiltak vil endre seg over tid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt