Sykefraværet i NHO-bedriftene har en bedre utvikling enn virksomheter i kommunal og statlig regi

Foto: ColourBox.com.

Sykefraværet i NHO-bedriftene faller i 2 av 4 bransjer, mens det øker i 4 av 4 bransjer for ansatte i virksomheter i kommunal og statlig egenregi, viser ferske SSB-tall.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det samlede sykefraværet i bransjene renhold, helse, kantine og vakt og sikkerhet i alle sektorer øker i Q3 2021 fra 4,50% til 4,67%. NHO-bedriftene har en bedre utvikling enn virksomhetene i kommunal og statlig regi. Merk at tallene påvirkes av koronapandemien og et stort antall permitteringer i mange bransjer.

Innen renhold faller sykefraværet for NHO-bedrifter som har oppdrag i privat regi med 0,22 prosentpoeng, mens det øker med hele 0,92 prosentpoeng i renholdsvirksomheter som drives i kommunal egenregi. Samlet øker sykefraværet innen renhold med 0,23 prosentpoeng.

Som for renholdsbedriftene er det en nedgang i sykefraværet i NHO-bedriftene i kantinesegmentet. Innen kantinevirksomhetene faller sykefraværet med 0,47 prosentpoeng for NHO-bedrifter, mens det øker med 0,53 prosentpoeng hos virksomhetene i kommunal egenregi. Nivået på sykefraværet ligger også høyere i kommunal egenregi.

 

Blant helsearbeidere øker sykefraværet både hos NHO bedriftene og i kommunal egenregi, men økningen er sterkest hos virksomheter i kommunal egenregi. Blant NHO-bedriftene øker sykefraværet i Q3 21 med 0,28 prosentpoeng mot 0,43 prosentpoeng for ansatte i kommuner.

For 3 av bransjene ligger sykefraværet i NHO-bedriftene under tilsvarende virksomheter i kommunal regi. Det er kun i vakt- og sikkerhetsbransjen at sykefraværet i statlig egenregi ligger under nivået for NHO-bedriftene for tilsvarende type virksomhet.

Se oversikt over utviklingen fra 2018 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt