Lønnsoppgjøret 2023

Viktige datoer i lønnsoppgjøret

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles bare om lønnsregulering.

  • 27.mars: Forhandlingene med LO og YS starter
  • 30.mars: Forhandlingsfrist
  • 14.-15.april: Eventuell mekling

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn som forhandles. Tradisjon tro starter et mellomoppgjør med at LO og YS overleverer sine krav til NHO. Forhandlingene bygger på den såkalte frontfagsmodellen. Resultatet i disse forhandlingene er normgivende i de tariffområdene som følger etter, også i offentlig sektor. Derfor er hensynet til frontfaget helt sentralt. Frontfaget danner en slags mal for lønnsoppgjørene i Norge og følges med stor interesse fra alle deler av arbeidslivet. Se NHOs sider om årets oppgjør

  1. Avtaler omfattet av mellomoppgjøret

    I et mellomoppgjør forhandles de fleste avtalene NHO har med LO og YS samlet, og det forhandles på hovedorganisasjonsnivå. Samlet forhandles om lag 130 overenskomster med LO og 50 med YS. Under finner du tariffavtalene i mellomoppgjøret 2023 som angår medlemmer av NHO Service og Handel.

  2. Mellomoppgjøret 2023

    Fredag 10. februar var det møte i regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. - Vi har vi god tradisjon for å lande fornuftige oppgjør sammen med LO, også i krevende situasjoner, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt