Dokumentarkiv

22 resultater

Type dokument
Velg område
22 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsvar krav om lærlinger i kontrakter

  Offentlige kontrakter vil pålegge leverandører å bruke lærlinger av et visst omfang under utførelse av kontraktene. Vi er positive til dette. Her er vårt høringsvar.

 2. Høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

  En høring om at miljøhensyn alltid skal vektes 30% offentlige anbud, er gjennomført av Nærings- og fiskeridepartementet. NHO Service og Handel støtter skjerpede miljøkrav i offentlige kontrakter, men er kritisk til utformingen av forslagene.

 3. Høring om avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner

  Vår høringssvar til Finansdepartementet – avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklingen

 4. Høring om kompetansekrav på flyplasser

  Det er en dårlig ide at sikkerhet på flyplasser skal ivaretas av personell med mindre utdannelse enn vektere, mener NHO Service og Handel i høringsuttalelse.

 5. Høring om forskrift om tilskudd til ekspertbistand

  NHO Service og Handel svar i høring "Forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand", som gjelder bedriftshelsetjenster (BHT). Viktigste budskap er at BHT bør kunne inngå i ordningen med ekpertstilskudd.

 6. Høring om ny tolkelov

  Nettverk for språktjenester (NFS) i NHO Service og Handel har avgitt høringsuttalelse utkast til Tolkelov, juni 2019.

 7. Forslag om å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

  NHO Service og Handel mener Nærings – og fiskeridepartementets forslag er dårlig begrunnet både politisk og juridisk. Norge står foran store demografiske utfordringer som krever mer offentlig/privat samarbeid, ikke mindre, og hvor tjenestenes kvalitet og innhold må være det viktige, ikke hvem som leverer dem.