NHO Service og Handel

Innhold

Dokumentarkiv

Vis filtrering

15 resultater

Type dokument
Velg område
15 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forslag om å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

  NHO Service og Handel mener Nærings – og fiskeridepartementets forslag er dårlig begrunnet både politisk og juridisk. Norge står foran store demografiske utfordringer som krever mer offentlig/privat samarbeid, ikke mindre, og hvor tjenestenes kvalitet og innhold må være det viktige, ikke hvem som leverer dem.

 2. Høring forskrift om habilitering og rehabilitering

  Høringen gjelder endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

 3. Høring om regionale verneombud

  Arbeids- og sosialdepartementet har en høring om regionale verneombud (hotell, restaurant, kantine, renhold, samt vikarvirksomhet)

 4. Velferdsinnovatører

  "Velferdsinnovatører innen helse og velferd" er innspill fra NHO Service til Venstres høring på Stortinget 22. mai 2017.

 5. Høringssvar - Beredskap for kontantdistribusjon

  NHO Service støtter høringsuttalelsen, og vil understreke at kontanter fremdeles utgjør et viktig betalingsinstrument for privatpersoner. Summen av kontanter i samfunnet fremstår som relativt stabil over tid.

 6. Hvordan organisere fremtidens spesialisthelsetjeneste?

  Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 før jul til helse ogomsorgsminister Bent Høie. I NOUen drøftes ulike modeller for organisering og styring avspesialisthelsetjenesten.

 7. På lik linje?

  NHO Service har avgitt høringssvar til NOU 2016:17 "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming."

 8. Høringssvar - NOU 2016-12 Ideell opprydning

  NHO ser at det er kostnader både for og imot en statlig kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader, som omtalt i NOU 2016:12 Ideell opprydding. NHO har kommet til at organisasjonen kan støtte utvalgets forslag.