Dugnad og likebehandling

Publisert

#205

Julia Sandstø er praktikant høsten 2017 (Foto: Baard Fiksdal).

Julia Sandstø, praktikant i NHO Service og Handel, har et innlegg i Vårt Land i dag hvor hun stiller seg kritisk til at partileder Knut Arild Hareide anbefaler en dugnadskampanje for ideelle bedrifter.

Innlegget er som følger
Knut Arild Hareide (KrF) brukte trontaledebatten 10. oktober til å invitere øvrige partier til en dugnad for ideell sektor. Dette er et viktig initiativ og en debatt som  NHO Service og Handel er engasjert i. Vi ønsker at det skal være god plass for ideelle aktører, men frykter at «Det beste for brukeren» taper i en ideologisk kamp.

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir ideelle drahjelp ved opprettelse av en tilskuddsordning for å dekke såkalte «historiske pensjonskostnader». Tilskuddet skal dekke kostnadene for ideelle aktører som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Ved denne kompensasjonen vil det bli ryddet i «historiske forhold», og konkurransen mellom de private og ideelle blir mer rettferdig gjennom likere betingelser i fremtiden. Derfor støtter vi dette forslaget.

Det er ingen som stiller seg skeptiske til en mannlig IT-gründer som selger tjenester til det offentlige, men når en kvinne selger «myke tjenester» kalles hun «profitør»

Mangfold er viktig

Innen helse - og sosialområdet er behovet for tjenester utømmelig. Det blir da merkelig å skulle støte ut krefter som er villige til å bidra og levere kvalitet. Angrepene mot private tjenesteleverandører kommer under fanen «velferdsprofitører». Profitør er et svært negativt ladet begrep som ble brukt for å beskrive landssvikere og andre som tjente penger på tyskerne under andre verdenskrig.

I helse og omsorg jobber helt vanlige mennesker, oftest kvinner. De er utdannet ved de samme offentlige eller diakonale institusjonene. De har de samme høye ambisjoner og faglige ståsted. Det er mildt sagt problematisk at man da må være tilknyttet en offentlig eller ideell organisasjon for å få anerkjent sitt sosiale engasjement. Burde vi ikke heller anerkjenne nye innovative fagmiljøer som er nyttige for velferdsstaten?

Kvinnelige gründere

Store byer som Bergen og Oslo har tidligere valgt å avvikle privat drift av sykehjem. Det betyr i praksis at noen av de dokumentert best drevne sykehjemmene i disse kommunene blir rammet. Det rammer også kvinnelige gründere, ildsjeler som brenner for å gjøre en forskjell. Blant NHOs medlemmer som driver sykehjem og hjemmetjenester er 7 av 10 ledere kvinner.

Majoriteten av disse kvinnene har jobbet som sykepleiere i offentlig sektor, og startet sin egen bedrift fordi de ønsker å ta i bruk nye løsninger og ideer. Det er ingen som stiller seg skeptiske til en mannlig IT-gründer som selger tjenester til det offentlige, men når en kvinne selger «myke tjenester» kalles hun «profitør». Dette angrepet kommer som regel fra venstresiden. Mange kvinner føler seg både sinte og såret over denne svartmalingen. Paradoksalt er det at SV, som betegner seg selv som et feministisk parti, vil forby «profitt i velferden», legge ned private omsorgsbedrifter og fjerne kvinnelige gründere og ledere.

Skrekkeksempler

Det finnes skrekkeksempler på bedrifter som har beriket seg grovt. Det må avsløres og de må miste muligheten til å levere tjenester til fellesskapet. Eksempler på dårlige tjenester kan man selvsagt også finne i det offentlige. I en rapport om den norske helsenæringens verdi fra Menon (2017) og fra NHOs medlemsundersøkelser, fremgår det at selskaper innenfor barnevern i snitt tar ut åtte kroner per tjente hundrelapp. Private aktører innenfor sykehjemsdrift tjener kun tre kroner per hundrelapp i snitt, og 24 prosent av beløpet skattes til staten.

Seriøse aktører som leverer tjenester til det offentlige tar ikke ut store utbytter eller urimelig fortjeneste. Samspill mellom offentlig og privat (ideelle og andre private) kan gi en gevinst som man i dag ikke ser rekkevidden av. Vi trenger mer, ikke mindre, samarbeid for å lage gode løsninger i velferden.

Bred enighet

 Derfor stiller jeg meg kritisk til at Knut Arild Hareide så heftig og ensidig anbefaler en dugnadskampanje for ideelle bedrifter. På Stortinget er det bred enighet om å ivareta den ideelle sektor. Ideell sektor har en egenverdi som det er viktig å bevare. Men når ideelle eller andre private leverer tjenester på vegne av det offentlige, bør ingen få særbehandling på bakgrunn av organisasjonsform. Norge har tøffe tider i vente med en stadig voksende eldre befolkning, og vi trenger alle sektorer for å sikre en bærekraftig velferdsstat.

Julia Sandstø er praktikant i  NHO Service og Handel og gruppeleder i Vestby KrF

Saken ble først publiserti Vårt land 10.11.2017

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!