Sulten på nye innkjøp- og samarbeidsmodeller

Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn åpnet Dialog 2019 denne uken.

Dialog 2019 denne uken ble et møte med Storting, innkjøpsmiljø, leverandører og organisasjoner, i regi av NIMA og NHO Service og Handel.

Dialog 2019 ble arrangert av NHO SH og NIMA. Den bærende tråden: Hvordan får vi til fornyelse og bedre samarbeidsmodeller i praksis? Erfaringer fra Bjørn Bjørseth fra NYE Veier, Preben Gautun fra ISS og Kåre Magne Almåsbakk i informasjonssikkerhetsselskapet MNEMONIC gav et betydelig bidrag til et mylder av samtaler over bordene og spørsmål om hvordan erfaringene kan brukes både i tyngre anskaffelser og  "hverdagslige drifts og leveransekontrakter".

- Denne delen opplevde vi fra arrangørsiden som svært vellykket, sier advokat og møteleder Henrik Bjørge fra NHO SH. Dialog, kvalitet og innovasjon er begreper som lett mister sitt innhold om det ikke følges om med " hva" og "hvordan" i praksis. Når vi også får perspektivene fra saksordfører i Næringskomiteen melding til Stortinget Tom-Christer Nilsen "Smartere innkjøp" som et overbygg for samfunnsmålene, så gir det økt forståelse til hvilke ambisjoner vi må ha.  

Se egen sak: Slutt å diskriminere SMB i anbudskonkurranser

Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel, understreket at organisasjonen prioriterer bidrag til et ordnet arbeidsliv, kompetansesenter for bransjeinformasjon og utvikling av samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

 - Dette deler vi mer enn gjerne med innkjøp-Norge, sa Kaltenborn.      

En kontinuerlig utvikling av samarbeidsmåter

-Det var tre underliggende temaer for møtet og samtalene mellom innkjøpere og leverandører denne gangen , sier Henrik Bjørge fra NHO SH. ET sentralt mål var å rette søkelyset mot hva andre innkjøpsmodeller vil tilføre for kvaliteten i samarbeidet mellom leverandør og kunde. Hvordan kan vi allerede nå "låne" erfaringene fra Best Value Procurement metoden. Det er en metode hvor først og fremst kunnskapsdelingen mellom marked og kunde i en avgjørende fase blir profesjonalisert. Kvaliteten på dialogen blir en del av strategien for å nå målene. Den fokuserer også mer på kompetansen hos leverandøren til å løse oppgaven, enn at bedriftene bekrefter at de kan levere på en detaljerte og fastlåste spesifikasjoner.

- Alle metoder ha sine fordeler og ulemper, men det er flere elementer i BVP som jeg oppfatter som allmenngyldige for samtlige samarbeid mellom leverandører og oppdragsgivere som skal virke over en periode, sier Henrik Bjørge.

Informasjonssikkerhet og eksterne trusler

Et annet sentralt spørsmål var, hvordan møter bedrifter og innkjøperne samarbeidet med økte eksterne trusler mot infrastruktur og bedriftsverdier. Arne Røed-Simonsen i Næringslivetssikkerhetsråd NSR gav innspill til risikofaktorer og hvordan aktører på begge sider kan styrke sitt vern mot eksterne trusler.  Å opprettholde informasjonssikkerhet for det offentlige, er også et innkjøpsspørsmål. Men også motsatt, gjennom sikkerhetsmessige svakheter i begge aktørers informasjonsbehandling kan det gi uønskede eksterne inngangsport til bedriftsverdier i kontraktens levetid. Det hjelper ikke bare å sikre nye kontaktmuligheter, om ikke bedriftsverdiene beskyttes under hele handelen, mener Bjørge.

GDPR, rett type kontrakt og anskaffelser

Innkjøp innebærer innsamling av data. Og noe kan omfattes av personvernreglene (GDPR) som f.eks. teknologi som blir benyttet i behandlingen av data og utveksling av personopplysninger. Ikke minst kontrolltiltak rundt lønn- og arbeidsforhold, CV osv. Wiersholm ved advokatene Oda Hellenes Ekre og Rune Opdahl, gav en pedagogisk og verdifull presentasjon om hvor i anskaffelsesprosessen vurderingene må tas. Kjell Steffner Advokat i HILL & CO advokatfirma, sammen med foreleser fra NIMA utdanning Anders Willand Skumsnes, gav innspill til hva som bør vurderes når man skal finne rett kontrakt. Budskapet var at i snitt ligger standardkontrakter høyt på listen over juridisk kvalitet og at individuelt utviklede kontrakter sjelden når det samme kvaliteter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!