Tjenestesektoren ser mørkt på sommeren

Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Til tross for økt vaksinering og gjenåpning av varehandel, ser det ut som at effekten av dette i tjenestesektoren lar vente på seg, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir i NHO Service og Handel. Hele 2 av 5 bedrifter innen kantine og renhold tror at omsetningen vil falle de neste tre månedene.

1 av 3 tror at sysselsettingen vil gå ned i deres bedrift i den kommende tremånedersperioden, viser NHOs medlemsundersøkelse, utført i uke 18-19, med svar fra ca 2.800 bedrifter.  

- Undersøkelsen understreker hvor viktig det er for bedriftene at kompensasjonsordningen forlenges ut oktober, slik regjeringen foreslår i revidert budsjett, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.  

-På hjemmekontor er kjøleskapet vår egen kantine  

- Kantine- og renholdsbransjen har blitt truffet helt direkte av at så mange er på hjemmekontor. På hjemmekontor er kjøleskapet vår egen kantine. Mens mange nå kanskje tenker at vi går mot en slutt på denne unntakstilstanden, sier så mange som 2 av 5 at de fortsatt forventer redusert omsetning i tiden som kommer. Kompensasjonsordningen dekker ikke alle tap, men er helt klart et viktig bidrag til å redde mange bedrifter over på trygg grunn. Det er nå viktig å rydde vekk all tvil om at ordningen blir forlenget ut oktober, sier Kaltenborn.  

At hele 8 av 10 kantinebedrifter og 6 av 10 renholdsbedrifter allerede per i dag har permitterte ansatte, setter tallene i et grelt perspektiv, mener NHO Service og Handel.  

Gjenåpning, men fortsatt konkursfrykt  

17 prosent av bedriftene i undersøkelsen melder om likviditetsproblemer og 13 prosent om at de frykter å gå konkurs. Dette er knapt endret fra forrige medlemsundersøkelse i april, da varehandelen var stengt i mange kommuner og gjenåpning og vaksinering hadde kommet kortere.    

Hovedpunkter i undersøkelsen, tall fra bedrifter i NHO Service og Handel:  
  • 20 % forventer lavere omsetning neste tre måneder - 40 % for renhold og kantine 
  • 13 % forventer lavere sysselsetting neste tre måneder – 35 % for renhold og 30 % for kantine
  • 17 % har likviditetsproblemer
  • 13 % vurderer at det er reell risiko for å gå konkurs
  • 24 % har permitterte – 80 % i kantine
  • 20 % har gjennomført oppsigelser – 60 % innen sikkerhet
  • 10 % har planer om oppsigelser – 40 % innen sikkerhet
  • 30 % opplever markedssituasjonen som «god»
  • 47 % har hatt lavere omsetning siste fire uker enn «normalt» - 70 % innen sikkerhet
  • 15 % hadde lavere sysselsetting sammenlignet med forrige måned  

Undersøkelsen er utført av NHO med 2 816 svar, hvor av 392 er bedrifter i NHO Service og Handel

Se også Nøkkeltall for norsk næringsliv

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt