#205

Anne-Cecilie Kaltenborn (adm.dir NHO Service), Anniken Hauglie (statsråd) og Keld Mosgaard Christensen (konsernsjef ISS) (Alle foto. Baard Fiksdal).

-Å komme til Norge som innvandrer kan føles som å falle ned fra himmelen. Du kommer kanskje fra en liten landsby og skal lære deg svært mange ting. Kanskje har du aldri tatt trikken før. Alt må læres. Arbeidsgiver må være tålmodig, sa Parminder Vadsten (Bemanning AS) på frokostmøte i regi av NHO Service i dag

Det var stinn brakke og bare ståplasser ledig på frokostmøte som NHO Service arrangerte hos medlemsbedrift ISS i Kværnerbyen/Lodalen i dag. Mange ville åpenbart få med seg temaet: "Den flerkulturelle arbeidsgiver. Service som motor for integrering". Mer her.

- Flerkulturell ledelse og integrering er viktig for alle. Av de 75.000 som jobber i våre medlemsbedrifter er det 28.000 som har innvandrerbakgrunn, sa Anne-Cecilie Kaltenborn (adm.dir. i NHO Service) som åpning av frokostmøtet. Hun innledet med å fokusere på valgkampen som har dreid seg om arbeidsgiveres eierandel, eierform, samt kritikk av at de går med overskudd.

- Det er merkelig med kritikk for at de er motor for overskudd. Vi mener det burde vært mye mer fokus i denne valgkampen på at arbeidsgivere i NHO Service er motor for integrering, sa Kaltenborn. Hun ble fulgt av Keld Mosgaard Christensen (konsernsjef ISS).

- ISS er for mange innvandrere den første arbeidsgiveren de har. Vi gir en billett til mennesker som ofte står svakt som nyankomne i et fremmed land. Mange av dem skal bare være hos oss en kort tid. De er i transitt på vei til en annen jobb som de kanskje er bedre kvalifisert for. Andre skal bli hos oss, få økt kompetanse og utvikle seg, sa Mosgaard Christensen. Han undertsreket at ISS-suksess er basert på god HMS, god fagopplæring og ledere som er flinke til oppfølging i hverdagen.

- Det er også viktig med tett samarbeid med det offentlige skal man få til rask og god integrering, sa Keld Mosgaard Christensen.

Entusiastisk statsråd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) snakket entusiastisk om næringslivets rolle under overskriften "Integrering gjennom arbeid – hvordan møter vi utfordringene? Hva har vi gjort og hva må gjøres fremover?".

- Særlig nå, når vi frykter nedgangstider i Norge, er det mange innvandrere som risikerer å stå utenfor arbeidslivet. Utenforskap er vår største utfordring. Innvandrere er en sårbar og utsatt gruppe. Næringslivet har en helt avgjørende rolle å spille. Et godt samarbeid med NAV er også viktig, sa Hauglie og viste til at regjeringen har gått inn for et eget hurtigspor for innvandrere. Hun viste også til en fersk undersøkelse som viser at andregenerasjon innvandrere klarer seg bedre enn sine foreldre i arbeidslivet.

Statsråden ga NHO Service ros for å sette på dagsorden et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv. Hun berømmet også boka "Ledere utenfra" som NHO Service har gitt ut. Se mer om boka her.

"Integrering er et gode for bedriftene"

Arvid Moss (NHO-president) snakket om næringslivets behov for arbeidskraft, betydningen av integrering og prosjektet Ringer i vannet som bistår folk med hull i CV-en.

- Mange frykter "jobbløs vekst", at digitalisering og annet skal bidra til en utvikling mot færre arbeidsplasser. Jeg snakket nylig med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om dette og han sa noe viktig: "Vi frykter ikke ny teknologi. Det vi frykter er gammel teknologi", fortalte Moss.

Han viste til at bedrifter som er gode på integrering er blant de mest lønnsomme og fremgangsrike, og han påpekte hvordan norske servicebedrifter ikke bare er viktige for innvandrere, men også har mye å takke disse for.

- Integrering er et stort gode for bedriftene, sa Moss.

Å kunne gå for sine drømmer

Frokostmøte ble avsluttet med bedriftslederne Fatimah Kristiansen (Hero Kompetanse), Parminder Vadsten (Bemanning AS) og Rolf Gunnar Reisænen (Toma Gruppen) i samtale med Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Først må du gi folk et levebrød, så kan de gå for sine drømmer, sa Fatimah Kristiansen.

- For innvandrere er det avgjørende å forstå den kulturen de kommer til. De trenger tid på å tilpasse seg, sa Parminder Vadsten.

- Når vi setter sammen team i Toma, så er det ulike nasjonaliteter som får norsk som arbeidsspråk. Man lærer og man utvikler seg ved å jobbe sammen i et mangfold, sa Rolf Gunnar Reisænen.

Fra venstre: Anne-Cecilie Kaltenborn, Anniken Hauglie,Parminder Vadsten, Fatimah Kristiansen og Rolf Gunnar Reisænen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!