Negativ netthandelsvekst for første gang siden pandemien startet

Publisert

For første gang siden pandemien startet, ser vi at netthandelen har gått ned, med nesten 6 prosent siden i fjor. Mange nettbutikker, som har rapportert tall for Q1, forteller også om nedgang. Netthandelen til XXL faller 19%, Komplett 15%, Desenio 28% og Nelly 8%, Lekekassen/Lune hjem faller samtidig som PostNord har lavere netthandelsvolumer nå enn i fjor.

#205

Se oversikt (pdf).

-Detaljhandelen normaliseres, viser tall fra SSB for mars, men vi ligger fremdeles over normalen før pandemien. Forbruket dreies mer mot tjenester enn varer, og økningen fra februar til mars på 3,3 prosent skyldes i hovedsak forventninger om prisøkning og dermed forskyvning av planlagte innkjøp av materiale innen byggevare, i tillegg til start av påskeeffekt med påsketilbud og påskehandel, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.

Hovedpunkter i utviklingen:
  • Samlet ligger varehandelen i mars 18,9% over 2019
  • Tallene målt mot fjoråret preges av at de tre første dagene i påsken i 2021 kom i mars, mens hele påsken kom i april i 2022.
  • Påskeeffekten gjør at butikkhandelen får en svakere vekst og netthandelen får en sterkere vekst. Kalenderjustert er det en vekst på 1,7% i total handel mot -3,7% uten justering.
  • Netthandelen faller 8,4% i mars hvis man justerer for påskeeffekten mot en nedgang på 5,8% ujustert.
  • Netthandelen har også stoppet veksten og faller nå i nivå målt mot fjoråret der vi ser at butikkhandelen har en sterkere vekst og at vridningen fra varer til tjenester også reduserer netthandelen.
  • Selv med fallende netthandel ligger nivået høyt over nivået før pandemien
  • Grunnet stengte butikker i fjor får man sterk vekst på de bransjene som nå har åpne butikker som klær, gullsmed, leker og tekstiler både i mars og akkumulert mars
  • Også for bransjer som holdt åpent i fjor sees det en tydelig normaliseringseffekt og vridning tilbake mot tjenesteforbruk fra varer.
  • Vinnerbransjene målt i vekst i pandemien faller nå tilbake og flere har nå negativ vekst målt mot fjoråret
  • Drikkevarer, kosmetikk (tax free), dagligvarer preges av at restriksjoner på uteliv, reising og grensehandel nå er fjernet.

Se oversikt (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt