Vil gjøre renholdsbransjen mer attraktiv

Nyhet, Drift og Service, Renhold

Publisert

MarianneGrimsøen

Marianne Grimsøen er utdannet som BA of Arts fra Cardiff University, Wales, samt fordypning i Informasjon og samfunnskontakt fra NMH. Hun har jobbet 14 år i ISS Facility Services, i ulike roller, men alltid knyttet til opplæring og utvikling. (Foto: Baard Fiksdal).

"Kompetansestandard for Renholdsbransjen" er et prosjekt i NHO Service og Handel som nå starter opp med Marianne Grimsøen som prosjektleder.

Kompetansestandarden skal etableres av og for bransjen for å sikre en relevant og praktisk kompetansestandard. Det skal bidra til å styrke bransjens konkurransekraft i markedet gjennom profesjonalisering og økt faglig nivå. Det skal også gi økt mobilitet i bransjen. Medarbeidere vil få verifisert sin kompetanse, slik at den blir «flyttbar». Dette kan bidra til å gjøre bransjen mer attraktiv som arbeidssted og karrierevei.

"Kompetansestandard for Renholdsbransjen" vil også bidra til samfunnsansvar ved at mennesker som i utgangspunktet har liten eller ingen formell utdannelse, enklere kan få formalisert sin kompetanse.

Å utvikle seg hele livet

Marianne Grimsøen kommer fra en stilling som HR-leder i People & Culture i vår medlemsbedrift ISS.

- Å gi medarbeidere muligheten til å utvikle seg hele livet, er den røde tråden i alt jeg jobber med, sier Marianne Grimsøen.

- Som en del av Learning and Development teamet i ISS, har jeg hatt ansvar for både prosesser, rutiner og utvikling av opplæring. Som koordinator for bedriftens Diversity and Inclution arbeid, bidrar jeg blant annet med å tilrettelegge for at praksisplass kandidater, som ofte har falt utenfor samfunnet av ulike årsaker, får muligheten for arbeidspraksis, ta fagbrev og få fast jobb. Og som ansvarlig for ISS som lærebedrift, vet jeg hvor viktig fagkompetanse er for våre medarbeidere for at de skal kjenne at de mestrer jobben sin. Det skaper stolte medarbeidere som ønsker og evner å bidra, forteller hun.

Viktig for alle medlemmer

– Denne satsingen er godt forankret hos et samlet bransjeutvalg i renhold og vil være viktig for alle medlemmene. Jeg er veldig stolt over at vi har fått låne Marianne Grimsøen fra ISSFS som prosjektleder for dette prosjektet som er antatt å vare opp til 18 måneder. Marianne har lang erfaring innen arbeid med kompetansestyring og utvikling , både strategisk og operasjonelt, sier Anne Jensen, avtroppende direktør for Renhold og EiendomsServices. 

Christian Fredrik Moe, adm. dir i 2clean vil lede styringsgruppen.

- Dette har vi stor tro på. Renholdsbransjen har oppnådd mye når det gjelder profesjonalitet og seriøsitet. Når vi nå investerer betydelige ressurser i et felles kompetanseprogram vil det både gi renholdsbedriftene en felles standard for basiskompetanse, samtidig som det gir kundene våre en trygghet knyttet til kvaliteten som leveres, sier Christian Fredrik Moe.

Bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde er svært fornøyd med at prosjektet å settes i gang.

-Dette prosjektet vil sikre at profesjonaliseringen av renholdsbransjen når enda lenger gjennom en kvalitetssikret opplæring. Den samfunnskritiske funksjonen til renholdsaktørene er blitt tydeliggjort gjennom koronakrisen, og dette prosjektet vil øke bransjens evne ytterligere til å yte i henhold til kundens og samfunnets behov, sier Jorulf Brøvig Silde.

-Forprosjekteringen har vært meget solid fra bransjeutvalg, NHO SH og prosjektleder.  Dette skal bli et spennende prosjekt å følge i året som kommer, sier fagsjef i bransjen, Ingeborg Malterud.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt