Kompetansestandard Renhold på agendaen i EU

Publisert

Bransjen renhold i NHO Service og Handel var bidragsyter da EU-kommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering denne uken hadde det årlige dialogmøtet for offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i europeisk service – og facilitysektor.

Bransjen renhold i NHO Service og Handel var invitert inn i møtet for å legge frem sitt arbeid med standarden for kompetanse og digital læring og kommentere på hvordan Kompetansestandarden er en viktig nøkkel i gjenåpningen av Norge og Europa. Modellen er utarbeidet for å forankre arbeidet med livslang læring og jobbskaping som bærekraftstrategi i tett samarbeid med arbeidstakersiden.  

-Det oppleves meget gledelig og nyttig å få legge frem det grundige arbeidet vi har gjort med Kompetansestandarden i en europeisk kontekst, sier fagsjef Ingeborg Malterud etter møtet. Vi ser at vi er på linje med EUs store og aktuelle arbeid med kompetansenivåer. Og at vi er helt i front når det kommer til digitalisering, formalisering av uformell kompetanse og å trekke inn hele bransjen for m-læringssystem, sier fagsjef Ingeborg Malterud som har ansvar for renholdsbransjen i NHO Service og Handel.

- Vi ser også i dialogmøtet at europeiske paraplyorganisasjoner på arbeidstakersiden (UNI Europe) fremhever samarbeidet om kompetanse vi har hatt med LO og NAF som en modell man kan videreføre i europeisk kontekst. Vi vil bruke dette arbeidet og hvordan vår digitale kompetanseplattform er knyttet til konkrete resultater på FNs bærekraftsmål for å gjøre standarden enda bedre kjent hos norske myndigheter. Og ikke minst hos offentlige og private innkjøpere av servicetjenester og renhold. Dette får fullt fokus fra NHO Service og Handel i tiden som kommer, sier Malterud.

Andre aktuelle saksområder som sto på agendaen i dialogmøtet var sektorens rolle i trygg gjenåpning av Europa, renholdsbransjens som sosial partner i europeisk (EU og EØS-områdets) arbeidslivspolitikk, krav og balansen mellom kvalitet og pris i offentlige innkjøp, veiledere for grønne innkjøp, bærekraft i b2b, minstelønnsdirektivet og de ulike organisasjonenes arbeid med dette.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt