Rekordhøyt legemeldt sykefravær

Publisert

Renhold opplevde at sykefraværet økteb med totalt med 0,82 prosentpoeng til 9,26%. (Illustrasjonsfoto).

Siste kvartal av koronapandemien ga rekordhøyt legemeldt sykefravær. NHO-bedriftene klarer seg bedre enn kommunal sektor i helse, renhold og kantine.

Se rapport (pdf).

Som ventet var sykefraværet høyere i 1. kvartal 2022 enn samme kvartal i fjor grunnet omikron. Sykefraværet hos NHO-bedriftene i privat sektor hadde alle en sterk økning fra samme kvartal i fjor, men sykefraværet hos NHO bedriftene ligger under sykefraværet for kommunal sektor i helse, renhold og kantine også i 1. kvartal 2022.

I renholdsbransjen økte sykefraværet med totalt med 0,82 prosentpoeng til 9,26%. I 1. kvartal var sykefraværet hos NHO bedriftene i renhold 8,82% mot 10,41% hos renhold i kommunal egenregi. Sykefraværet både hos NHO-bedriftene og kommunal egenregi har ikke vært høyere i perioden 2018-2022.

Innen helse økte sykefraværet totalt med 0,29 prosentpoeng, Hos NHO-bedriftene i privat sektor var sykefraværet 8,93% mot 10,21% for virksomheter i kommunal egenregi. Også her var sykefraværet på det høyeste nivået som er registret i perioden 2018-2022.

Sykefraværet i kantinebransjen falt totalt sett med 0,01 prosentpoeng når man ser alle virksomheter samlet. For NHO-bedrifter var sykefraværet på 6,65% i 1 kvartal, mens det hos virksomheter i kommunal egenregi endte på 9,15%. For NHO-bedriftene økte sykefraværet med 0,49 prosentpoeng, mens det var uforandret i kommunal egenregi.

I vekterbransjen var økningen i sykefraværet sterkest der sykefraværet hos NHO-bedriftene økte med 1,93 prosentpoeng til 8,58%, mens virksomheter i statlig egenregi økte det legemeldte sykefraværet med 0,63 prosentpoeng til 6,14%. Sykefraværet for begge sektorene har ikke vært høyere i perioden 2018-2022.

Se rapport her

Utviklingen i sykfravær fra kvartal til kvartal  finner du her

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt