Medlem og Marked

Medlem og Marked
7 ansatte funnet med valgt filtrering.
Kvinne

Marion Severeide Daus

Prosjektleder event

Jobber med: Planlegging og gjennomføring av våre arrangementer.

Anna Ingelsrud Hadland

Anna Ingelsrud Hadland

PA/organisasjonsmedarbeider

Jobber med: PA for administrerende direktør, prosjektstøtte, interessenthåndtering og bistand til organisasjonens styrende organer.