Taper millioner på rigide regler

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør, Drift og Service i NHO Service og Handel.

Bedriftene ble forespeilet at det ville lønne seg å holdt folk i arbeid med lønnsstøtteordningen under korona, men ble stående med en stor del av regningen. NHO Service og Handel og NHO Reiseliv reagerer.

- Saken er svært viktig for de det gjelder og kan også undergrave tilliten til framtidige ordninger, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør, Drift og Service i NHO Service og Handel.

- Det kan ikke være slik at vanlige administrative rutiner, som etterskuddsvis lønnsutbetaling, i ettertid viser seg å bære diskvalifiserende for ordningen. Her må statsråden rydde opp, sier Jorulf Brøvig Silde.

Staten lovte å ta en vesentlig del av lønnskostnadene gjennom ordningen med lønnsstøtte, men slik gikk det ikke. For ordningen var ikke tilpasset bedrifter som utbetaler lønn på etterskudd. Den siste ordningen med lønnsstøtte kom på plass før jul etter press fra partene i arbeidslivet.

Poenget med ordningen var at bedrifter kunne permittere ansatte og få dekket en solid slump av lønnen deres av staten. Dermed slapp koronarammede bedrifter å si opp ansatte.

Men mange bedrifter har nå henvendt seg til NHO og forklart at de faller utenfor ordningen – mange av dem fordi de utbetaler lønn på etterskudd.

I et brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skriver NHO Reiseliv og NHO Service og Handel at «tildeling av lønnsstøtte må kunne skje når saksbehandleres skjønn viser at bedriften kvalifiserer til støtte».

Den enkle forklaringen på hvorfor de faller utenfor til tross for at de oppfyller kravet i loven, er at Skatteetaten har snevret inn hva de mener er riktig måte å dokumentere om man oppfyller kravet, nemlig med såkalt A-melding innlevert samme måned. Dette gjør at de utelukker svært mange i overnatting og serveringsbransjen, som utbetaler lønn i etterkant på grunn av varierende antall vakter i måneden per ansatt.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til Nav, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Skatteetatens portal gjør oppslag mot A-melding. Dette fungerer som kontroll for etaten og gjør det enklere å dobbeltsjekke tallene. Selskapene som har henvendt seg til NHO, har ingen A-melding levert i januar - derfor mener Skatteetaten at de skal ha 0 kroner i støtte.

NRK har mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt