NHO Service og Handel

Innhold

-Ingen fordel med bare en mva-sats

Nyhet, Drift og Service, Kantine

Publisert

kantine

En sats på mva er relevant for våre kantiner.

NHO Service og Handel går i en høringsuttales i mot forslaget om at merverdiavgiften bør være én sats (23 eller 25%).

I vårt høringsbrev heter det bla:

"Samlet sett ser vi ikke at forlaget tilstrekkelig vektlegger reelle konkurranseulemper og heller ikke ivaretar hvordan endringene kan svekke etterspørsel fra norske bedrifters tjenester. Også mangel på nøytralitet i skjæringspunkt mellom valget av egenregi eller søkelys på kjernevirksomhet utfordres dersom MVA innføres på nye områder. For en del virksomhet vil økt MVA oppfattes som en kostnad de ikke kan nøytralisere. I særdeleshet, for de som ikke er fradragsberettiget eller kun delvis fradragsberettiget vil kostnadene øke."

Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!