Arbeidsledigheten synker, og antall ledige stillinger øker

Publisert

Tall for arbeidsmarkedet, som NAV publiserer i dag, viser at ved utgangen av november er det registrert 114. 500 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 8.800 færre enn i oktober.

De helt arbeidsløse faller i alle yrkeskategorier sammenlignet med november i fjor. For butikk- og salgsarbeid faller andel ledige som prosent av arbeidsstyrken fra 4,5% i november i fjor til 2,4% i år. Tilsvarende faller andelen for serviceyrker fra 5,0% i fjor til 2,7% i år. I helse, pleie og omsorg er andelen helt ledige på 0,8% mot 1,2% for et år siden.

Antall helt ledige etter yrke i november 

 

Antall 

Prosent av arbeidsstyrken 

Endring fra i fjor Antall 

Prosent av arbeidsstyrken i fjor 

I alt 

59 341 

2,1 

-49 648 

3,9 

Ledere 

2 521 

2,6 

-2 276 

5,0 

Ingeniør- og ikt-fag 

2 899 

1,0 

-2 441 

1,9 

Undervisning 

1 402 

0,7 

-818 

1,0 

Akademiske yrker 

903 

0,7 

-675 

1,2 

Helse, pleie og omsorg 

3 455 

0,8 

-1 634 

1,2 

Barne- og ungdomsarbeid 

2 281 

2,1 

-1 136 

3,1 

Meglere og konsulenter 

1 636 

1,1 

-1 441 

2,0 

Kontorarbeid 

4 880 

2,7 

-4 683 

5,3 

Butikk- og salgsarbeid 

6 362 

2,4 

-5 842 

4,5 

Jordbruk, skogbruk og fiske 

1 052 

2,0 

-440 

2,8 

Bygg og anlegg 

5 948 

2,7 

-3 397 

4,3 

Industriarbeid 

5 855 

3,1 

-3 295 

4,8 

Reiseliv og transport 

6 909 

3,7 

-13 692 

11,2 

Serviceyrker og annet arbeid 

6 861 

2,7 

-5 728 

5,0 

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 

6 377 

* 

-2 150 

* 

Samtidig som er arbeidsledigheten er fallende er det også en sterk økning i antall ledige stillinger. I løpet av november ble det registrert 51 600 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer til 2 100 ledige stillinger per virkedag, noe som er samme nivå som oktober. Historisk sett er dette et svært høyt nivå.

Kilde: NAV.

Flest nye ledige stillinger ble registrert innen helse, pleie og omsorg med 10.457. i butikk og salgsarbeid ble det registrert 5.080 nye stillinger, mens det i serviceyrker ble registrert 4.226 nye stillinger 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt