Kvalitet på tjenester

Å bidra til økt kvalitet på tjenester er et viktig mål for NHO Service.