NHO Service og Handel

Innhold

Dokumentarkiv

Vis filtrering

20 resultater

Type dokument
Velg område
20 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Beredskap for kontantdistribusjon

  NHO Service støtter høringsuttalelsen, og vil understreke at kontanter fremdeles utgjør et viktig betalingsinstrument for privatpersoner. Summen av kontanter i samfunnet fremstår som relativt stabil over tid.

 2. Hvordan organisere fremtidens spesialisthelsetjeneste?

  Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 før jul til helse ogomsorgsminister Bent Høie. I NOUen drøftes ulike modeller for organisering og styring avspesialisthelsetjenesten.

 3. På lik linje?

  NHO Service har avgitt høringssvar til NOU 2016:17 "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming."

 4. Høringssvar - NOU 2016-12 Ideell opprydning

  NHO ser at det er kostnader både for og imot en statlig kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader, som omtalt i NOU 2016:12 Ideell opprydding. NHO har kommet til at organisasjonen kan støtte utvalgets forslag.

 5. Enslige mindreårige asylsøkere

  Ny lov for enslige mindreårige asylsøkere (Omsorgssenterloven) er ute på høring. NHO Service barn og unge stiller seg svært kritiske til å løfte enslige mindreårige asylsøkere ut av barnevernet.

 6. Lovbestemt anbudsplikt

  NHO vil ha lovbestemt «anbudsplikt» for kommuner og fylkeskommuner.

 7. Høring - fritt rehabiliteringsvalg

  NHO Service er positiv til at departementet anerkjenner de private aktørenes kompetanse og kapasitet inn i dette feltet og at fritt rehabiliteringsvalg legges inn under ordningen fritt behandlingsvalg.

 8. Høringsinnspill til standardkontrakt for renhold

  Den norske standardkontrakten om fast renhold (NS 8431) er revidert og ute på høring. NHO Service har gitt innspill.

 9. Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

  NHO Service er positiv til at regjeringen innfører fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.